Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stortings- og sametingsvalget 2021

Det vil være mulig å forhåndsstemme ved ambassaden og konsulatene i Sverige i perioden 1. juli til 3. september 2021. Mer informasjon om dette kommer senere. Følg med på Valg.no eller ambassadens nettside