Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon om reiser og koronavirus

Reiser fra Sverige til Norge

  • Fra 15. juli kan personer med bosted i Sverige eller annet EU/EØS-land reise inn til Norge
  • Informasjon om besøk, ferie og fritidsreiser finner du på UDIs nettside
  • Svar på ofte stilte spørsmål om innreise til Norge for EU/EØS-borgere finner du her.  
  • Informasjon om reiser og koronavirus: les mer her.
  • Om karantene, se her og her. 

Reiseråd og reiseinformasjon

Informasjon fra svenske myndigheter

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

 

Information in English
Travel advice for people travelling to Norway: https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice and https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/