Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon om reiser og koronavirus

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00, les mer her

Reiser til Sverige fra Danmark og Storbritannia

Fra og med 22. desember 2020 har svenske myndigheter innført et midlertidig innreiseforbud fra Danmark og Storbritannia som gjelder til og med 31. januar 2021.

Den informasjonen ambassaden har per i dag, er at det dessverre ikke vil være mulig å reise fra Danmark igjennom Sverige til Norge.

Ambassaden kan dessverre ikke si om det vil komme endringer og flere unntak.

Du kan lese mer på svensk politis nettsider

Du kan også lese mer på regeringen.se

For informasjon om korona på Folkhälsomyndighetens nettsider

Nettsted til Norges ambassade i København

 

Reiser fra Sverige til Norge

Innreisekarantene og registreringsplikt

Dersom du ankommer Norge fra et rødt land eller område i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen, skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du ankommer Norge. I tillegg har regjeringen besluttet å innføre registreringsplikt for alle som kommer til Norge.

Karantenen skal gjennomføres på karantenehotell, med mindre du er:

 • bosatt eller har fast bolig i Norge (eier eller leier)
 • har en arbeidsgiver eller oppdragsgiver som skaffer eget oppholdssted med enerom, se mer detaljerte regler her
 • kan dokumentere annet egnet oppholdssted, les mer om dette på helsenorge.no og fyll i  Reiseregistreringsskjema for personer som reiser til Norge og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene før innreise
 • du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge
 • du er yrkessjåfør i langtransport, togpersonell som ikke jobber på godstog eller militært personell, og er unntatt etter covid-19-forskriften

Obs! Reiseregistreringsskjema for personer som reiser til Norge og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene før innreise.

Krav om karantene på karantenehotell gjelder også for nordmenn som ikke kvalifiserer under et av unntakene ovenfor. Les mer her.

Kravet om karantene gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere, les mer om denne unntaksregelen her.

Du kan forlate Norge før det har gått ti dager, men må opprettholde karantenekravene i forbindelse med utreise.

For en fullstendig oversikt over smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, se  Covid-19-forskriften

Registreringsplikt for alle som kommer til Norge

Regjeringen har innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringene trådte i kraft mandag 21. desember, les mer her

Testplikt for alle som kommer til Norge

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00, les mer her

 • De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. For informasjon om åpne grenseoverganger, les her.

Kravet om obligatorisk test på grensen kommer i tillegg til ordningen med krav om negativ test før innreise, se neste avsnitt.

Krav om negativ covid-19 test

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

 • Kravet om attest på negativ covid-19-test skal bl.a. ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt, les mer om krav til negativ test og unntak fra kravet her
 • Når du har karanteneplikt skal du normalt fullføre karanteneperioden på 10 døgn, men det er mulig å forkorte innreisekarantenen til 7 dager dersom du tester negativt for Covid-19 to ganger etter ankomst. Dette gjelder fra 29. desember kl. 08:00.

Reiseråd og reiseinformasjon

Inn- og utførsel av varer

All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

Lokale regler og anbefalinger

 • Lokal koronainformasjon kommuneoversikt
 • Kvalitetssikret informasjon om råd og regler om koronaviruset: no
 • Oversikt over både lokale og nasjonale regler og anbefalinger, les mer her.

Informasjon fra svenske myndigheter

 

Information in English

All persons travelling to Norway must fill Registration form for persons travelling to Norway and confirmation of suitable accommodation for quarantine
purposese. This form must be filled out prior to arriving in Norway and shall be submitted to the police at border control. Here you can find the form in English. 

 

For information on entry for foreign citizens, please see the Norwegian Directorate of Immigration`s (UDI) website.

For further information about entry restrictions and quarantine regulations, please have a look at the government’s website for COVID-19.

Please see the National Institute of Public Health’s (FHI) website for information on which countries/regions that are exempted from the quarantine provisions.