Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Henvendelser til konsulatavdelingen – Koronavirus, karantene- og innreiserestriksjoner

Passøkere kan bestille time via vårt bookingsystem på nett. Her får du mer informasjon om passøknader. Vær oppmerksom på at det er begrenset kapasitet. 

Reiser fra Sverige til Norge

  • Svar på ofte stilte spørsmål om bl.a. familiesamvær, innreise og arbeid for EU/EØS-borgere finner du her. 
  • Informasjon til EØS-borgere som ønsker å besøke familie i Norge, les mer her. 
  • Det er fortsatt ikke åpnet for at EU/EØS-borgere, inkludert borgere fra Sverige, kan reise på ferie til Norge. Unntak fins bl.a. for enkelte grupper som kan besøke nærstående familie, reiser sammen med norsk familie eller har eiendom i Norge. Regjeringen har sagt at den innen 15.juni vil vurdere å åpne for fritidsreisende fra Norden. Les mer her og her
  • EØS-borgere som ønsker kan reise gjennom Norge for å komme seg hjem. Dette gjelder all transport, men må ses i sammenheng med reglene om karantene. Les mer her. 
  • Karantenekrav: Reisende fra Sverige til Norge må som hovedregel i karantene. Les mer her og her
  • EØS-borgere som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra innreiserestriksjoner og karantene når de reiser til og fra arbeid. Les mer her.
  • EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, kan nå reise inn i Norge for å besøke denne, les mer her.  

Reiseråd og reiseinformasjon

  • UDs reiseinformasjon Her finner du en samleside med informasjon om reiser og koronavirus.
  • Her finner du forskrift og rundskriv som gjelder innreiserestriksjoner på grunn av koronautbruddet.  

Informasjon fra svenske myndigheter

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

 

Information in English
Travel advice for people travelling to Norway: https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice and https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/