Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon om reiser og koronavirus

Reiser fra Sverige til Norge

  • Fra 15. juli kan alle personer med bosted i Sverige eller andre land i EU/EØS reise inn til Norge.

  • Informasjon om hvilke regioner som unntas fra karantenebestemmelsene finner du på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside.

  • For informasjon om karantene, se her og her. For unntak fra innreise- og smittekarantene, les her.

  • Informasjon om innreise for utenlandske borgere finner du på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettside.

  • Svar på ofte stilte spørsmål om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser finner du på regjeringens nettsider. Se også regjeringens samleside for COVID-19.   

  • Mellomlanding/transfer i Norge med fly fra/til Sverige er tillatt for personer bosatt i Sverige eller annet EU/EØS-land fra 15. juli. Les mer her.

  • Ved spørsmål om å bryte karantenen i forbindelse med utreise fra Norge, se § 5 i forskriften.

Reiseråd og reiseinformasjon

Informasjon fra svenske myndigheter

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

 

Information in English

Everyone who holds a residence permit or is a citizen of Sweden, or any other EU/EEA country, can travel to Norway.

Please see the National Institute of Public Health’s (FHI) website for information on which countries/regions that are exempted from the quarantine provisions.

For information on entry for foreign citizens, please see the Norwegian Directorate of Immigration`s (UDI) website.

On the government`s website you will find frequently asked questions with answers about entry restrictions and quarantine regulations. For further information, please have a look at the government’s collection page for COVID-19.

For further information about quarantine regulations, click here.

Stopover/transfer flights in Norway from Sweden is permitted for individuals who hold a residence permit or is a citizen of an EU/EEA country, including Sweden. Read more about this here.