Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Inngåelse av ekteskap i Sudan

Ambassaden i Khartoum har ikke vigselsrett.

For informasjon om norske ambassader med vigselsrett, vennligst se lenke her.

Prosedyre for norske borgere som ønsker å inngå ekteskap i Sudan:

1. Prøving av ekteskapsvilkår: Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos sudanske myndigheter, må først kontakte skattekontoret for å få prøve sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det skattekontoret man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas av skattekontoret der man sist var registrert bosatt i Norge. Spesifiser at du skal gifte deg i Sudan, og at du derfor har behov for å få attesten på engelsk.


Attesten du mottar heter «Certificate of no Impediment to Marriage» (på norsk «Ekteskapsattest til bruk etter utenlandsk rett»). Den inneholder informasjon om begge parter og er KUN gyldig i 3 måneder fra utstedelsesdato.


Les mer om «Certificate of no Impediment to Marriage» på Skatteetatens hjemmeside, under overskriften -Etter utenlandsk rett-.


Merk: Har man tidligere vært gift, må også skillsmissebevilgningen fremvises. Denne kan bestilles via Fylkesmannen der man var bosatt under ekteskapet. Skillsmissebevilgningen skrives kun ut på norsk, og du må selv sørge for å få oversatt bevillingen fra norsk til engelsk av en autorisert oversetter i Norge.


2. Apostillestempel på dokumentet: Legalisering er en formalitet som er nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet. Sudan har ikke tiltrådt Apostille konvensjonen. Det betyr at dokumentet utstedt av norske myndigheter må gjennom UD og den norske ambassaden i Khartoum for stempel (gebyrbelagt handling, prisliste).

Prosedyre for søknad om lokal vigsel hos sudansk myndighet:


Så snart dokumentasjonen fra Norge er fullstendig må begge parter levere inn søknad om ekteskap hos det sudanske folkeregisteret på stedet/i byen der en av partene er bosatt. Den norske parten må fremlegge:

• Certificate of no Impediment to Marriage (legalisert av norsk UD og stemplet av ambassaden).
• Norsk pass.
• Fødselsattest (på engelsk).
• Skilsmissebevilling eller dødsattest, der dette er aktuelt (på engelsk). Ambassaden oversetter ikke dokument utstedt i Norge.
• Dokumentasjon vedrørende foreldres samtykke/råd, hvis aktuelt. (Partene må innhente fra sudanske myndigheter gjeldende praksis som har betydning for ekteskap inngåelse. Sudansk lov forbyr ekteskap for personer under 18 år).
• Før-ekteskapelig rådgivningsseminar.


Prosesstid for ekteskapsattest rettes direkte til sudanske myndigheter. En dommer, Iman eller annen autorisert myndighetsperson kan utføre vielsen i Sudan.


Det er viktig at partene innhenter fullstendig informasjon relatert til sudanske ekteskapsregler, og må henvende seg til sudanske myndigheter i Sudan eller til deres ambassade i Oslo (den sudanske ambassaden i Oslo).


Annen informasjon

Etter ekteskapsinngåelse, oppfordres det til at den norske part registrerer vigselen hos Skatteetaten på bosted i Norge. Hvis den norske borger har meldt utflytting, skal attesten sendes Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Før innsendelse, må attesten legaliseres hos det sudanske utenriksdepartementet – Ministry of Foreign Affairs (Sudan MFA). Deretter må attesten fremvises på den norske ambassaden i Khartoum for verifisering (gebyrbelagt handling, se prislisten her).