Søknad om pass og andre konsulære henvendelser

Informasjon om søknad om pass, legaliseringer og andre henvendelser

For å bestille time for pass, personnummer og andre henvendelser, kontakt ambassaden på e-post:  emb.khartoum@mfa.no

Husk å skrive hva saken gjelder i epostens emnefelt (f.eks pass/personnummer), samt navn og telefonnummer)

Pass

Norske borgere kan søke om nytt pass ved den norske ambassaden i Khartoum. Ved søknad om pass bestilles time ved å henvende seg til ambassaden på emb.khartoum@mfa.no eller pr tlf.: +249 187 188 100

Maskinlesbare pass utstedes i Norge og blir videresendt til ambassaden eller til norsk politidistrikt. Ambassaden har fremdeles mulighet til å utstede manuelle nødpass i tilfeller hvor nordmenn er frastjålet eller har mistet sine ordinære pass. Nødpass utstedes for én hjemreise til Norge og det må søkes om ordinært pass etter hjemkomst på vanlig måte. 

Søknadsprosedyre

  • Det er krav til personlig oppmøte for både nødpass og søknad om ordinært pass 
  • For nødpass medbringes 4 passbilder
  • For ordinære pass blir fotografi og biometri tatt på ambassaden.
  • Passbilde av barn under 12 år bør medbringes. Husk gyldig legitimasjon (f. eks. gammelt pass) 
  • Ved søknad om pass til barn er det nødvendig med fullmakt dersom ikke begge foreldre stiller sammen med barnet.
  • Tidligere pass skal makuleres når man mottar det nye passet.

Passgebyr pr 06.05.2018
Voksen                                450 NOK /2850 SDG
Barn under 16 år              270 NOK/1550 SDG

Nødpass har samme gebyr som vanlige pass. Passgebyr betales til bankkonto i Sudan (Bank of Khartoum): 1529779-01, eller Norge (DnB): 7694.05.13762, og kvittering for betaling medbringes. Det kan også betales kontant ved oppmøte.

Pass til mindreårige/ barn

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter. Norsk dokumentasjon skal ha bekreftet underskrift.

Tap av norsk statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

Hvordan kan jeg endre navnet i passet mitt, for eksempel etter giftermål? Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass.

Hvor lenge er passet gyldig? Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år Ekstrapass (ved tjenestebehov) utstedes for et tidsrom på 2 år

Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:

0-5 år: to år
5-10 år: tre år
10-16 år: fem år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

Hvor lang tid tar det å få nytt pass? Fra en godkjent søknad er innlevert til ambassaden tar det normalt 2-3 uker.

 

Legaliseringer

Ambassaden utfører følgende legaliseringer:

Norske dokumenter:

Ambassaden kan bare legalisere et norsk dokument når dokumentet allerede er bekreftet av Notarius Publicus og Utenriksdepartmentet i Norge. Du må selv sørge for at dokumentet er stemplet av Notarius Publicus eller UD i Norge.

 

Sudanske dokumenter:

Ambassaden legaliserer ikke offentlige dokumenter fra Sudan.

For dokumenter som legaliseres ved ambassaden må det betales et fastsatt gebyr.