Smittet på Sri Lanka? Dette må du gjøre

Du må forholde deg til lokale myndigheters føringer dersom du avlegger positiv test mens du er på reise. Det er derfor viktig at du danner deg et klart bilde av hvilke føringer som er gjeldene på tidspunktet du tester positivt. De siste føringene fra lokale helsemyndigheter finnes her: Ministry Of Health - NEWS HEADLINE. For mer informasjon kan du også ringe 1999 eller 1390. Dersom du har alvorlige symptomer må du kontakte lege eller sykehus.

Dersom du bor på hotell, vil du måtte gjennomføre isolasjon på et "safe & Secure" hotell. Isolasjonsperioden er 7 dager, enten fra positiv test eller symptomstart. Det er viktig at du kontakter ditt forsikringsselskap, og at du får bistand fra reiseselskap eller hotell til å informere lokale helsemyndigheter om din positive test. Dersom du kjøpte Covid-19-forsikring ved innreise, skal denne dekke de fleste kostnadene ved opphold på et "Safe & Secure" hotell. Dersom en forelder tester positivt, er barnet forventet å også gjennomføre karantene. En forelder kan også oppholde seg på et behandlingssenter dersom et barn tester positivt. Bor du privat, kan karantene eller isolasjon gjennomføres i privat hjem. Da må lokale helsemyndigheter informeres.

 

Videre bør du planlegge for følgende:
- Tilgang til valuta
- Finne ut av hva forsikringen din dekker
- Endre flybillett og sikre at visum fortsatt er gyldig. Dersom visumet utløper under karanteneperioden, kan nødvendig dokumentasjon på opphold på behandlingssenter og positiv test tas med til Immigration Office.

Merk også at ambassaden kan ikke gi konkrete anbefalinger for hvilke hotell som bør velges, og kan heller ikke utstede dokumenter som går på tvers av lokale myndigheters føringer.  

 

Maldivene:

Som på Sri Lanka, må du forholde deg til lokale myndigheters føringer.

Ved avlagt positiv test skal man isolere seg i minimum 7 dager, og kan forlate isolasjon etter dette dersom man er symptomfri. Karanteneperioden for nærkontakter er 5-10 dager, avhengig av om man gjennomfører testing. Se denne siden for siste føringer: COVID-19 LOCAL UPDATES – COVID-19 (health.gov.mv)  


Dersom du avlegger positiv PCR test, kontakt betjeningen på ditt hotell, eller lokale myndigheter på telefon 1667 for videre føringer. Ta også forbindelse med ditt forsikringsselskap for å avklare hvilke rettigheter du har i forbindelse med dekning av et utvidet opphold.