Legalisering

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få et srilankisk offentlig dokumentert legalisert for bruk i Norge. Informasjonener tilgjengelig på norsk og engelsk.

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få et srilankisk offentlig dokumentert legalisert for bruk i Norge. Informasjonener tilgjengelig på norsk og engelsk. Nærmere om ordningen se Regjeringen.no

Hva er en legalisering?

Med legalisering forstås bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av en stilling som er angitt i dokumentet og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument.

En legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Legaliseringshandlingen er ikke en verifisering.

Legalisere srilankiske dokumenter for bruk i Norge:

For å legalisere et offentlig, srilankisk dokument for bruk i Norge må:

  • Originaldokumentet med utsteders stempel og signatur oversettes til engelsk av autorisert oversetter.
  • Original og oversettelse legaliseres av Ministry of Foreign Relations Sri Lanka
  • Original og oversettelse legges fram for den norske ambassaden i Colombo. 

Vær oppmerksom på at dokumenter som skal benyttes for å søke om norsk personnummer og/eller pass må legaliseres ved ambassaden i Colombo.

Gebyr: Ambassaden tar gebyr for å legalisere dokumenter. Oversikt over gjeldende satser finner du her.

 

Legalisation

In order for an official document issued by one country to carry legal weight in another country as a general rule it is necessary to have them legalised. You can read more about legalising documents at Regjeringen.no.

What is legalisation?

Legalisation means that the Embassy confirms that the signature and stamp on a foreign document are genuine, and that the document has been signed by a public official who is authorised to do so.

Legalisation does not entail any validation of the accuracy of the content of the document. 

The act of legalisation is not a verfication.

Legalising Srilankan documents for use in Norway:

In order to legalise a srilankan document for use in Norway

  • The original document with stamp and signature by the issuer, must be translated into English by an authorised translator.
  • Original and translation are legalized by the Ministry of Foreign Relations Sri Lanka
  • The original and translation must then be legalised by the Norwegian Embassy in Colombo, who certifies the stamp and signature of the relevant Sri Lankan authority

Please be advised that any document related to application for a Norwegian personal number or passport must be legalised by the Norwegian Embassy in Colombo.

Fees: The Norwegian Embassy charges a fee for legalising document. You will find an overview over current fees here.