Ledig stilling som administrativ assistent til de nordiske politiutsendingene i Málaga

Den norske ambassaden i Madrid søker en administrativ assistent til spesialutsendingene for politisaker i Málaga. Det er en fast 100% stilling som lokalt ansatt ved ambassaden, med arbeidssted Málaga.

Ved kontoret i Málaga er det ansatt én finsk og én norsk spesialutsending for politisaker og assistenten vil betjene begge stillingene.

Spesialutsendingene er del av et nordisk politi- og tollsamarbeid hvor arbeidsoppgavene består i informasjonsutveksling mellom de nordiske lands politi- og tollmyndigheter og tilsvarende myndigheter i vertslandet, samt å legge til rette for samarbeidet mellom disse myndighetene i konkrete saker.

Den administrative assistenten skal støtte spesialutsendingene i deres daglige virke. Til stillingen ligger ansvar for støtte til politiutsendingene med blant annet saksbehandling og tolking- og oversettelsesoppgaver.

Arbeidet utgjør en fast stilling på 37,5 timer per uke.

Arbeidsoppgaver:

Oversetting mellom spansk og norsk.

Tolking mellom spansk og norsk under møter med spanske samarbeidspartnere.

Noe tolking og oversetting fra andre skandinaviske språk kan også påregnes.

Administrativ støtte til politiutsendingen, herunder saksbehandling og brukerstøtte IKT.

Tilrettelegging under besøk fra de nordiske lands politi- og tollmyndigheter.

Noe reisevirksomhet i Andalucía, samt noe arbeid på ettermiddags-/kveldstid må påregnes.

Ved kapasitet og behov kan det påregnes andre arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Stasjonssjef kan justere arbeidsoppgavene ved behov.

Kvalifikasjoner:

Må ha minst 3-årig videregående skole eller tilsvarende.

Må være flytende i norsk og spansk, både skriftlig og muntlig (nivå C2).
Må kunne fungere som tolk og oversetter mellom norsk og spansk. Formell tolke-/oversetterutdannelse er ønskelig.

Må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Må ha godt nivå på engelsk, skriftlig og muntlig.
Må ha kjennskap til andre skandinaviske språk.

Må ha god kjennskap til og erfaring med vanlige IKT-verktøy (MS Office) og evne til å fungere som brukerstøtte.
Må ha interesse for og erfaring med administrativt arbeid.

Kjennskap til spansk samfunnsstruktur og håndhevende organer er en fordel.

Ønskelig med kjennskap til politiets saksbehandlingssystemer.
Ønskelig med erfaring fra og interesse for politi- og domstolsarbeid.

Ønskelig med erfaring fra og interesse for internasjonalt/bilateralt politisamarbeid.
Ønskelig med kunnskap om juridiske og polisiære termer og begreper.

Må ha plettfri vandel. Vandelsattest vil kunne bli innhentet.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Serviceinnstilt.

Evne til å takle perioder med høyt arbeidspress.

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.

Høy grad av personlig integritet.

Vi tilbyr:

Selvstendig, spennende og variert arbeid i fine lokaler i Málaga by.

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og lokale forhold.

Godt arbeidsmiljø.


Tiltredelse 20.04.2022

Søker må selv sørge for oppmelding i spansk trygdesystem, Seguridad Social, før tiltredelse.

CV og søknad kan sendes til ambassadens e-post-adresse: emb.madrid@mfa.no innen 28.februar 2022.

Har du spørsmål vedrørende stillingen kan du ta kontakt med:

ministerråd Pia Gjesme Holm, pia.gjesme.holm@mfa.no

eller spesialutsending for politisaker, Thor Atle Pedersen, thor.atle.pedersen@mfa.no