Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om koronaviruset

Utenriksdepartementet gjør nye unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. De nye unntakene gjelder for enkelte land i EØS/Schengen-området