Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

GK Alicante

Som ledd i en effektiv omorganisering, med hovedvekt på å sikre god tilgjengelighet for både turister og fastboende, er det besluttet å opprette et honorært generalkonsulat i Alicante. De nåværende konsulatene i Benidorm og Torrevieja vil bli avviklet.

Norges honorære konsul i Benidorm, Jan Arild Nilsen, fyller 70 år og vil dermed fratre etter oppnådd aldersgrense.

Som ledd i en effektiv omorganisering, med hovedvekt på å sikre god tilgjengelighet for både turister og fastboende, er det besluttet å opprette et honorært generalkonsulat i Alicante. De nåværende konsulatene i Benidorm og Torrevieja vil bli avviklet.

Lokaliseringen er valgt slik at den store konsentrasjonen av nordmenn i områdene rundt Benidorm og Torrevieja skal kunne nå det honorære generalkonsulatet på relativt kort tid. Konsulatet ligger sentralt i forhold til buss, tog, parkering og flyplassen i Alicante.

Tim Kindem er utnevnt til honorær generalkonsul. Han har lang erfaring som honorær konsul i Torrevieja. Tjenestedistriktet til generalkonsulatet vil omfatte provinsen Alicante i den autonome regionen Valencia, den autonome regionen Murcia og provinsen Almería i den autonome regionen Andalucía.

Det honorære generalkonsulatet vil åpne sine dører for publikum mandag 5. august 2019. Det vil være åpent for publikum mandag til fredag fra kl 10:00 til 14:00.

Besøksadresse: Calle Portugal 33, 1 etasje, 03080 Alicante.