Forsinkelser i passproduksjon

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Forsinkelser og begrensninger i passproduksjonen

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Det er derfor lengre leveringstid enn vanlig og ambassaden er pålagt å innføre begrensninger i antall søknader om pass. Situasjonen er forventet å vedvare ut 2022.

Ambassaden oppfordrer søkere som ikke må fornye passet sitt i perioden april til juli 2022 om å vente til høsten. Konkret gjelder oppfordringen følgende grupper:

  • Personer som har pass som dekker behovet for planlagt reise.
  • Personer som ikke har planer om å reise i perioden april til september 2022, og har andre gyldige ID-dokumenter.
  • Søkere med doble statsborgerskap, og som har gyldig pass som kan benyttes for planlagt reise, bør oppfordres til å vente med å søke om/fornye det norske passet.
  • Familier som av praktiske årsaker ønsker å fornye sine pass samtidig selv om ikke alle har et umiddelbart behov

 

Det er vanskelig å si hvor lenge passproduksjonsproblemene vil vare grunnet stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer vi å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022.

Pass