Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bedrifters samfunnsansvar i Spania

I Spania har spørsmål knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR) blitt tillagt økende betydning – spesielt siden begynnelsen av tusenårsskiftet. Spanias innsats ligger i dag på godt europeisk nivå, både med hensyn til lovgivning og til konkrete tiltak.

Spania har ratifisert de mest relevante ILO-konvensjonene og legger til grunn OECDs retningslinjer for CSR. På nasjonalt plan ligger det formelle ansvaret for oppfølgingen av CSR-relaterte saker under Ministeriet for sysselsetting og trygdespørsmål. På initiativ fra den forrige regjeringen (Zapatero-regjeringen) ble det i 2004 besluttet å etablere følgende tre rådgivende organer: 1) Underkomitéen for CSR i Den spanske kongressen, 2) Forumet for CSR-eksperter og 3) Rundbordet for samfunnsdialog. Disse ulike gruppene har bidratt til at et bredt spekter i det spanske samfunn er representert i debatten og i diskusjonen omkring CSR-spørsmål. Etter forslag fra parlamentariske underkomitéen og ekspertforumet ble Det statlige råd for CSR vedtatt opprettet ved Kgl. Res. 221/2008 (15. februar 2008).