Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet.

  • Undervisningen på Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.
  • Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.
  • Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.
  • Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.  For høstsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. august
  • Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.