Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Studentpraktikantordningen

Den norske ambassaden i Beograd tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder hvert halvår. For mer informasjon om studentpraktikantordningen se regjeringen sin side.

 

Her kan du lese om tidligere praktikanters erfaringer fra oppholdet i Beograd: