Vigsler

Ambassaden i Riyadh har ikke vigselsrett. Nærmeste ambassade som kan vie deg er Abu Dhabi eller Kairo.

Vær oppmerksom på at ifølge saudiske bestemmelser er det ikke tillatt for personer som besøker landet på pilgrimsvisum (hajj eller umrah) å inngå ekteskap. Dette omfatter også vielser på ambassader eller konsulater. Et ekteskap inngått i strid med disse reglene anses som ugyldig etter saudiske bestemmelser og dette kan igjen påvirke mulighetene for å få familiegjenforening i Norge. I tillegg er det usikkert hvordan saudiske myndigheter vil reagere dersom de blir oppmerksom på situasjonen. Som kjent kan det ha alvorlige konsekvenser for partene dersom de lever sammen som gifte i Saudi-Arabia uten at ekteskapet er godkjent.

Ambassaden i Riyadh kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • Bekrefte legitimerte opplysninger
  • Nedtegne erklæringer eller forklaringer
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger.

Utenrikslovens § 20 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser. Ambassaden kan også påføre apostillestempel, som bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift er riktig.