Grenseboerbevis

GRENSEBOERBEVIS

OBS! Søknader om grenseboerbevis er foreløpig stilt i bero inntil grensen åpner for regulær trafikk

Er du en grenseboer?

Hvis du i løpet av de siste tre årene har vært bosatt i kommunene Nikel, Petsjenga, Zapoljarnyj eller Korsunovo, innenfor en sone på 30 km fra den norsk-russiske riksgrensen kan du ha rett til å få innvilget et Grenseboerbevis (GBB). Du trenger ikke å være russisk statsborger.

Hvis du har ektefelle eller barn, kan de også få GBB selv om de selv ikke har bodd i grenseområdet de siste tre årene.

Grenseboerbeviset gir deg rett til å

 • krysse grensen over grensepasseringsstedet Storskog-Borisoglebsk så mange ganger du vil i inntil tre år
 • være i den norske grenseboerområdet i inntil 15 dager
 • krysse grensen uten visum og uten stempel i reisedokumentet ditt

Se kart over grenseboerområdet i Norge her.

Søknad

Du registrerer søknaden din om Grenseboerbevis på Søknadsportalen. Du må deretter møte opp ved Generalkonsulatet i Murmansk for å levere dokumentasjonen din og avgi fingeravtrykk, foto og signatur.

Du registrerer tidspunkt for innlevering av søknad på Søknadsportalen eller ved å kontakte oss direkte på telefon 400-300 på hverdager mellom kl. 14-15. Dette nummeret kan du også ringe for å få svar på alle spørsmål du eventuelt må ha om Grenseboerbevisordningen.

Søknadsgebyr

Søknadsgebyret er 20 euro.

Det er unntak fra søknadsgebyr for:

 • personer under 18 år
 • heltidsstudenter
 • personer over 60 år

Når du møter opp på Generalkonsulatet må

 • du ha fylt ut søknadsskjemaet og betalt søknadsgebyret via Søknadsportalen
 • du ha skrevet ut og tatt med deg følgebrevet (cover letter) som blir sendt til deg via mail etter betalingen er utført
 • du ha med deg gyldig utenrikspass, samt en gyldig kopi av siden med personlig informasjon
 • du ha med deg gyldig innenrikspass, oppholdstillatelse med bostedsregistrering eller annen bostedsregistrering fra russiske myndigheter, som viser at du har vært fastboende grenseboerområdet i Russland i tre år eller mer, samt en gyldig kopi
 • mindreårige søkere ta med:

-          original fødselsattest, samt en gyldig kopi

-          original kopi av gyldig visum eller Grenseboerbevis for foreldre eller ledsager, samt en gyldig kopi

-          eller originalt samtykkedokument fra foreldre som tillater søker å reise utenlands, samt en gyldig kopi

 • heltidsstudenter ha med originalt studiebevis, samt gyldig kopi

Behandlingstid

Normalt er behandlingstiden 10 arbeidsdager.