Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseregistrering - Foto:UD
Reiseregistrering.no UD

Reiseregistrering

Bli reiseklar med UD. Nå er det enda lettere å bruke reiseregistrering.no når du skal reise utenlands. God tur!

Skal  du  utenlands?  Dersom  du  bruker reiseregistrering.no, kan  du  få  viktig  informasjon  om  alvorlige  hendelser  i  området  du  er  i.  God  tur!