Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mmk 25ar

25år

I anledning sitt 25-årsjubileum i 2018 har Generalkonsulatet i Murmansk laget en brosjyre som beskriver generalkonsulatets historie og virksomhet i tekst og bilder. Les brosjyren her.

Allerede i juni 1992 – et halvt år etter at Norge hadde anerkjent det nye Russland som stat og dermed videreført de diplomatiske forbindelsene mellom Oslo og Moskva – søkte Norge russiske myndigheter om å få etablere generalkonsulat i henholdsvis Murmansk og St. Petersburg og et honorært konsulat i grensebyen Nikel. Senere samme år ble det gitt russisk samtykke til dette, samtidig som Norge samtykket i at Russland kunne få ha konsulær representasjon i Tromsø og Kirkenes.

Historien fortsetter i dokumentet under.