Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Regjeringen har lansert en handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk FNs veiledende prinsipper og presenterer tiltak for hvordan norske myndigheter skal følge opp prinsippene.         

Regjeringen forventer at alle norske selskaper:

• Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i

• Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

• Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant

• Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets

virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder

• Benytter seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet

Handlingsplanen finner du her.