Økonomi

I 2020 reduserte Romanias BNP med 3,9 prosent. Sammentrekningen av økonomien var blant de minste i EU. De siste estimatene indikerer en vekst på 5,1 for 2021 (ifølge EU).

Romania har falt noe i Verdensbankens Doing Business-rapporter det siste året, og kom på 55. plass av 190 land i rapporten for 2020. Rumensk BNP/c tilsvarer ca. 12 prosent av det norske. Dersom man justerer for prisnivå mer enn dobles BNP/c til 21 403 og tilsvarer dermed over en tredjedel av det norske kjøpekraftsjusterte BNP/c.

Økonomiske fakta:

Valuta:     RON, Rumensk Leu (flertall Lei). 1 RON er litt i overkant av 2 NOK (mai 2021).

BNP:      ca. 249 mrd. USD (2020).

BNP vekstrate:  -3,9 % (2020)

Arbeidsledighet:    5% (april 2021)