Bilaterale forbindelser

Diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1917. Ambassaden i Bucuresti ble gjenåpnet sommeren 1990 etter å ha vært stengt siden 1988. Det er et godt og nært bilateralt forhold mellom Romania og Norge. Romania er NATO og EU/EØS-medlem, men ikke medlem av Schengen.        

Fra år 2000 til 2009 økte norsk samhandel med Romania jevnt, men med bakgrunn i finanskrisen opplevde man i 2010 en nedgang på 26 % fra foregående år. 2014 ble derimot et rekordår for samhandelen. Norge importerte varer til en verdi av 4,87 mrd kroner, og eksporterte til Romania for 1 mrd kroner. Norge har derfor et handelsunderskudd med Romania, hovedsaklig på grunn av import av skip og skipsutstyr. 

Norsk import fra Romania: 4,38 mrd. kroner (2020). Største produktgruppe er skip og skrog, industrimaskiner- og utstyr.

Norsk eksport til Romania: 1,15 mrd. kroner (2020). Største produktgrupper er maskinutstyr, fisk/sjømat og elektrisk utstyr.

Norske bedrifter: Det er rundt 60 norske bedrifter registrert i Romania, hovedsakelig i den maritime sektoren, matvareproduksjon, og (etter hvert) innen IT og energi. Skipsverftet VARD (eid av italienske Ficantieri) sysselsetter ca. 5.000 på to norskledede verft i Romania. Andre store aktører er Orkla, Odfjell Drilling og Brødrene Dahl. Norsk IT- og energirelatert industri viser økende interesse for Romania.

Romania  er nest største mottager av EØS-midler etter Polen, med ca. 500 millioner euro. De viktigste områdene for støtte er miljø og klimaendringer – herunder grønn industri, helse, justis, forskning, kulturarv, utsatte sosiale grupper samt NGO-sektoren. Et NGO-fond blir den største finansieringskilde for frivillige organisasjoner i Romania.  

Kultur:

Et fåtall norske bøker er oversatt til rumensk. Norsk film har gjort seg mer bemerket i Romania de senere år.

I 2012 ble det utgitt et stort verk om Romania, av Svanhild Naterstad, den første norske boken om Romania på over tretti år.