Vigsel i utlandet

Den norske ambassaden i Bucuresti har ikke vigselsrett

 

Det er mulig å gifte seg for overfor rumensk vigselsmyndighet, da etter rumenske lover og regler. Vigselsmyndigheten i Romania er Oficiul Starii Civile. Spørsmål rundt dokumentasjonskravene for å gifte seg i Romania stilles til direkte til disse kontorene.

I Romania krever at det fremlegges prøvingsattest utstedt av Folkeregisteret i Norge og påført apostillestempel. Denne heter "No Impediment to Marriage" på engelsk og utstedes kun av Skatteetaten, ikke av ambassaden. Se Skatteetatens nettsider her for mer informasjon. Ambassaden i Bucuresti kan ikke bistå med apostillestempel eller prøvingsattest (No Impediment to Marriage). Det er Statsforvalteren i Norge som Apostillebehandler No Impediment to Marriage for bruk i utlandet. Vennligst se her for informasjon Apostille hos Statsforvalteren.

Ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisk anerkjent av norske myndigheter. De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest (oversatt til engelsk og apostille bekreftet av rumenske myndigheter) eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet.  Dersom Folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot Folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i Folkeregisteret. Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigsel er planlagt.

Se også hjemmesiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om regler for å gifte seg i utlandet.

 

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

 

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

 

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av.