Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Personnummer

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer.

Mer om dette kan leses på skatteetatens egne sider.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.