Personnummer

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer.

Fødselsnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret kun i forbindelse med søknad om pass.

Søknader om pass gjøres etter avtale. Man kan bestille time på e-post til consular.bucharest@mfa.no 

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. Det er krav om personlig oppmøte på ambassaden for barnet og minst én forelder. Les mer om hva som kreves for å få tildelt fødselsnummer hos Folkeregisterets veileder. 

For barn født i Romania, Bulgaria eller Moldova kreves i utgangspunktet følgende dokumentasjon ved søknad om tildeling av fødselsnummer:

  • Original rumensk/bulgarsk/moldovisk fødselsattest hvor barnets fornavn, fødselsdato, og foreldrenes navn står oppført.
  • Apostillestempel. Fødselsattesten må være påført apostillestempel. Apostillen utstedes der innehaveren av dokumentet eller hans/hennes ektefelle er registrert.  Mer om apostille her:  Aplicarea apostilei în România | Ministry of Foreign Affairs (mae.ro)
  • Oversettelse av fødselsattesten til engelsk av en godkjent translatør.
  • To passbilder
  • Mors og fars gyldige pass og dokumentasjon på gyldig opphold i landet.
  • Samtykkeskjemaet hvis den ene av barnets foreldre ikke kan være med til timen. Samtykkeskjemaet skal kun signeres hos politiet i Norge, ved en annen ambassade eller hos et av Norges Honorære konsulater. Samtykkeskjemaet skal sendes direkte på epost til ambassaden fra instutisjonen hvor man man har signert. Samtykkeskjema som ikke er bekreftet blir ikke akseptert. Fra 1. november ble det en endring i reglene om samtykke. Se mer her: Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no
  • Dokumentasjon på mors sivilstand ved fødselen hvis barnets foreldre ikke er gift.
  • Hvis barnets foreldre ikke var gift ved fødselen, kreves dokumentasjon på farskap. Les mer om farskap hos NAV.
  • Hvis foreldrene er gift må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret. Dersom ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret og foreldrene er gift i utlandet, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel kan sendes til:

Folkeregisteret
Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Mer om dette kan leses på Skatteetatens egne sider.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta 4-12 uker.