Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år RON 575
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år RON 342
 3. Midlertidig pass (nødpass) RON 750

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

Nytt pass

Ambassaden i Bucuresti tar i mot søknader om nytt pass.

Pass med biometri (e-pass)

E-pass utstedes ved samtlige passøkersteder i Norge og ved norske utenriksstasjoner. Personaliasiden i passet inneholder en elektronisk brikke hvor det lagres fingeravtrykk og et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg lagres personopplysningene som fremgår av personaliasiden.

Nye pass produseres i Norge og det må påregnes 2 ukers behandlingstid. Det er derfor viktig at søker leser nøye beskrivelsen av fremgangsmåten nedenfor. Søknader som inneholder feil eller mangler, kan ikke behandles.

Hvem kan søke om pass?

Det er bare ambassaden i Bucuresti som tar imot søknader om nytt pass i Romania. Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan leveres inn ved utenriksstasjonen.

Hvordan søker man om pass?

Kontakt ambassaden for forhåndsavtale. Søknad leveres ved personlig oppmøte mandag- fredag mellom kl. 10:00-12:00 .

Ved innlevering av søknaden, bes De vennligst medbringe følgende:

For voksne:

 • Skjemaet ”Søknadsopplysninger for Pass” fylles ut ved ambassaden.
 • Passbilde og fingeravtrykk tas på ambassaden.
 • Gammelt pass. Gammelt pass må være gyldig eller utløpt for mindre enn 3 måneder siden. Dersom passet er utløpt for mer enn 3 måneder siden kreves gyldig legitimasjon i tillegg.
 • Gebyr betales i lei til ambassadens konto ved innlevering av passøknad. Kontakt ambassaden per e-post for å få kontonummer og annen bankinformasjon. For alle over 16 år er gebyret 575 RON (gebyret varierer iht valutakurs)

 

 • For barn (under 18 år):
 • Barnet og minst én forelder må møte personlig på ambassaden etter forhåndsavtale.
 • Begge foreldres pass i original medbringes, også fra den forelderen som evt. ikke møter.
 • Det må medbringes fullmakt til passutstedelse fra den forelderen som evt. ikke møter.
 • Skjemaet ”Søknadsopplysninger for Pass” fylles ut ved ambassaden.
 • 2 passbilder for yngre barn tas med. For eldre barn tas bilde på ambassaden, samt fingeravtrykk for barn over 12 år. Les mer om krav til passbilder nedenfor.
 • Barnets gamle pass. Dersom barnet ikke har pass fra før må man ha med utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer.
 • Fødselsattest i original. For barn født i Romania: fødselsattest, bekreftet av Notarius Publicus og påført apostille stempel. For barn født i Norge: Norsk fødselsattest i original.
 • Foreldrenes vigselsattest. For foreldre viet i Romania:  Foreldrenes vigselsattest, bekreftet av Notarius Publicus og påført apostille stempel. For foreldre viet i Norge: Norsk vigselsattest i original.
 • Dersom foreldrene er ugift eller skilt: Bevis på foreldrerett/foreldreansvar.
 • Dersom skilt i Romania: Bevis på foreldrett/foreldreansvar, bekreftet av Notarius Publius og påført apostillestempel.
 • Dersom skilt i Norge: Bevis på foreldrett/foreldreansvar i original.
 • Gebyr betales i lei til ambassadens konto ved innlevering av passøknad. Kontakt ambassaden per e-post for å få kontonummer og annen bankinformasjon. 342 RON (gebyret varierer iht valutakurs) for barn under 16 år.

Henting av norsk pass

Når passet er ferdig utstedt, kan det sendes til nærmeste konsulat for avhenting. I Romania kan det hentes ved Ambassaden eller konsulatet i Constanta. I Bulgaria kan det hentes ved generalkonsulatet i Sofia eller konsulatet i Varna. Ambassaden, generalkonsulatet eller konsulatet  gir beskjed når passet er klart for avhenting. Foreldre kan hente pass for sine barn.

Hvilke krav stilles til foto som skal brukes i pass?

Se politiets egne sider for mer informasjon.

 

Tap av pass/nødpass

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet pass kan ambassaden utstede nødpass for å returnere til Norge.

Frastjålet pass skal anmeldes til nærmeste politistasjon.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. 

Gebyr betales i lei til ambassadens konto ved innlevering av passøknad. Kontakt ambassaden per e-post for å få kontonummer og annen bankinformasjon. Gebyr for nødpass er 750 RON (gebyret varierer iht valutakurs) og er gyldig bare for én enkelt reise til Norge. Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.