Pass

| 23. mar 2021

Pass

Søknad om pass krever personlig oppmøte ved ambassaden. Dette gjelder også barn. Søknad leveres ved personlig oppmøte mandag-fredag, kun etter forhåndsavtale.

Fra 01.06.2021 ble det ikke lenger mulig å søke om vanlig pass ved våre norske honorære konsulater i utlandet.

Søknader om pass gjøres etter avtale. Du kan bestille time på e-post til consular.bucharest@mfa.no 

 • Søknad om fornyelse av pass

Ta med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Ta med annen gyldig legitimasjon slik som førerkort eller ID kort hvis passet ditt har utløpft for mer enn tre måneder siden.

Passgebyr:
Ordinært pass til søkere over 16 år:                        1 290 NOK
Ordinært pass til søkere under 16 år:                         770 NOK
Midlertidig pass (nødpass):                                      1 690 NOK

I Bucuresti kan passgebyret betales i RON eller NOK. Detaljer om ambassadens konto får du når du bestille timen.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at passgebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås.

Avhenting av pass

Når passet er mottatt ved ambassaden, kan du enten komme til ambassaden for å hente det, eller det sendes til nærmeste konsulat.

 

Midlertidig pass (nødpass)

Midlertidig pass (nødpass) utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Du kan søke om midlertidig pass (nødpass) ved ambassaden i Bucuresti, eller ved et av de norske konsulatene i Bulgaria. Søknad om midlertidig pass krever personlig oppmøte. Dersom du søker om midlertidig pass ved et konsulat, vær oppmerksom på at det kan ta tre-fire dager fra du søker til du får det midlertidige passet.

Krav ved oppmøte:

 • Minst to passbilder
 • Gyldig norsk legitimasjon som førerkort, bankkort med bilde eller norsk ID kort.
 • Tapsmelding fra politiet for passet som er tapt.
 • Dokumentasjon, som gyldig flybillett, som bekrefter reisen tilbake til Norge.
 • Bekreftelse på at gebyret er betalt.

Det midlertidige passet må innleveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Tapt eller mistet pass

Mister du et gyldig pass i utlandet, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos nærmeste politistasjon på stedet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Ta godt vare på politirapporten.

Kontakt ambassaden for å registrere tapet av passet. 

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Navneendring

Pass vil kun bli utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i folkeregisteret.  Hvis du har endret navn, må du søke om navneendring før utstedelse av nytt pass med nytt navn er mulig. For norske borgere som er registrert bosatt i Norge i folkeregisteret, skal meldingsskjema for navneendring sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen er bosatt. Dersom du er norsk borger og bosatt i Romania, Bulgaria eller Moldova Republikk skal melding om endring av navn sendes til:

Skatt nord Hammerfest

Personregisteret

9613 Hammerfest

Norway

 

Pass til barn og ungdom

Søknad om pass krever at man har norsk fødselsnummer.

Fødselsnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. Det er krav om personlig oppmøte på ambassaden for barnet og minst én forelder. Les mer om hva som kreves for å få tildelt fødselsnummer hos Folkeregisterets veileder. 

For barn født i Romania kreves i utgangspunktet følgende dokumentasjon ved søknad om tildeling av fødselsnummer:

 • Original rumensk fødselsattest hvor barnets fornavn, fødselsdato, og foreldrenes navn står oppført.
 • Apostillestempel. Fødselsattesten må være påført apostillestempel. Apostillen utstedes der innehaveren av dokumentet eller hans/hennes ektefelle er registrert.  Mer om apostille her:  Aplicarea apostilei în România | Ministry of Foreign Affairs (mae.ro)
 • Oversettelse av fødselsattesten til engelsk/norsk av en godkjent translatør.
 • To passbilder
 • Mors og fars gyldige pass og dokumentasjon på gyldig opphold i landet.
 • Samtykkeskjemaet hvis den ene av barnets foreldre ikke kan være med til timen. Samtykkeskjemaet skal kun signeres hos politiet i Norge, ved en annen ambassade eller hos et av Norges Honorære konsulater. Samtykkeskjemaet skal sendes direkte på epost til ambassaden fra instutisjonen hvor man man har signert. Samtykkeskjema som ikke er bekreftet blir ikke akseptert.
 • Dokumentasjon på mors sivilstand ved fødselen hvis barnets foreldre ikke er gift.
 • Hvis barnets foreldre ikke var gift ved fødselen, kreves dokumentasjon på farskap. Les mer om farskap hos NAV.
 • Hvis foreldrene er gift må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret. Dersom ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret og foreldrene er gift i utlandet, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel kan sendes til:

Folkeregisteret
Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

 

Pass til barn.

 • Personlig oppmøte på ambassaden. Dette gjelder også for spebarn
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass og dokumentasjon på gyldig opphold i landet.
 • Pass eller ID kort for begge foreldrene og dokumentasjon på gyldig opphold i landet.
 • Samtykkeskjemaet hvis den ene av barnets foreldre ikke kan være med til timen. Samtykkeskjemaet skal kun signeres hos politiet i Norge, ved en annen ambassade eller hos et av Norges Honorære konsulater. Samtykkeskjemaet skal sendes direkte på epost til ambassaden fra instutisjonen hvor man man har signert. Samtykkeskjema som ikke er bekreftet blir ikke akseptert.
 • Har barnets pass utløpt for mer enn tre måneder siden må man ta med barnets fødselsattest
 • Barn som er 10 år eller eldre skal signere søknaden.
 • Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som skal benyttes i passet.

Gyldighetstid

Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
Pass til personer under 16 år er gyldig i en kortere tid:
0–5 år:                Passet er gyldig i to år.
5–10 år:              Passet er gyldig i tre år.
10–16 år:            Passet er gyldig i fem år.