Norske borgere i Romania

Skal du på ferie, på lengre opphold eller flytte til Romania? 

Ferie og lengre opphold

Ambassaden oppfordrer alle som skal reise til Romania om å registrere seg via Utenriksdepartementets reiseregistreringssystem. Dette tillater ambassaden å ta kontakt og informere norske borgere ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.

Registreringen er frivillig. Elektronisk registrering gjøres enkelt på Reiseregistreringsportalen

Reisende til området anbefales også å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd. For mer informasjon, samt opplysninger om land og regioner hvor Utenriksdepartementet har utstedt offisielle reiseråd, se landsider.no.

Norske borgere som skal flytte til Romania

For nordmenn som flytter til Romania gjelder de samme reglene som for EU-borgere. Norske borgere kan oppholde seg og jobbe tre måneder i Romania uten registrering. For opphold utover tre måneder er det ikke nødvendig med arbeids- eller oppholdstillatelse, men det er påkrevd å registrere seg hos rumenske immigrasjonsmyndigheter. For studenter gjelder egne regler.

Personer som skal flytte til Romania oppfordres også til å registrere seg på reiseregistrering.no. Flytting fra Norge må i tillegg registreres på skatteetatens egne sider.

Dobbelt statsborgerskap 

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.  I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).

English version

Dual Citizenship

On 6 December 2018, the Storting (Norwegian parliament) adopted a resolution that entitles anyone who is, or wishes to become, a Norwegian citizen to dual citizenship. This means that Norwegians will be able to retain their Norwegian citizenship if they become citizens of another country. The same principle will apply to citizens of other countries if they satisfy the conditions for Norwegian citizenship. Those who have lost their Norwegian citizenship under the existing rules will be able to reclaim it. The new rules will not enter into force for at least a year. Until then, the existing rules regarding dual citizenship still apply.   

 The Directorate of Immigration (UDI) is the central agency in the Norwegian immigration administration, and can answer questions about the citizenship rules. Here is the contact info for the UDI. The Directorate also published a news article on dual citizenship after the resolution was adopted by the Storting.