Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

I en krisesituasjon

Ambassadens telefonnummer er +40 21 306 98 00. Dette nr. kan ringes også utenom kontortiden i nødstilfeller og da velges viderekobling til UDs operative senter.