Dobbelt statsborgerskap

Dobbelt statsborgerskap 

Fra og med 1. januar 2020, er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

 

Dette gjelder både for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 - UDI

English version

Dual Citizenship

From 1 January 2020, it is allowed to have one or more citizenships in addition to Norwegian citizenship.

 

This applies both to those who already are Norwegian citizens, and to those who are applying for Norwegian citizenship.

You must also check the rules of the other country 

In order for you to have dual citizenship, the other country you are a citizen of must also allow this. 

You must make sure what the rules are in the country you are now a citizen of. You can for example look for information on an official website which belongs to the authorities in this country or ask an embassy.

You do not have to inform Norwegian authorities that you wish to keep your previous citizenship. 

Norway allows dual citizenship from 1 January 2020 - UDI