Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Honorære konsulater

Norge har 4 honorære konsulater i Portugal, lokalisert i Algarve, i Porto, på Madeira og på Asorene.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere av vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Portugal og skal stimulere til norsk-portugisisk samarbeid.

Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Kontakt konsulatene på epost eller telefon for å avtale tid.