Konsulær informasjon

Her finner du informasjon om ambassadens konsulære arbeid og hva vi kan bistå med