Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Beredskap og nødssituasjoner

På disse sidene finner du nyttig informasjon dersom du skulle havne i en nødsituasjon, samt ambassadens beredskapsplan ved større nødsituasjoner.