Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattestkontroll 2020 avlyses

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020.

Mer informasjon om dette finnes på hjemmesidene til NAV:

På norsk: https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

På engelsk: https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020