Pass

Norske statsborgere bosatt i Myanmar kan søke om pass ved den norske ambassaden i Yangon.

Biometriske pass gir en mer sikker identifisering av passinnehaver. Les mer om pass, nødpass og biometri på politiets nettsider.

Ved søknad om pass til barn (også spedbarn) må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer.

Ved førstegangsutstedelse av pass til barn født i utlandet må det først søkes om norsk personnummer.

Kontakt ambassaden på forhånd for å avtale tid på consular.yangon@mfa.no.

Passgebyret betales kontant, i lokal valuta. Gebyrsatsene finnes på denne siden.