Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet.

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I høstsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. Tidlig påmelding er viktig for å være sikker på å få elevplass.

Vilkår for å bli elev:

1. Eleven må ha norsk personnummer.

2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.

3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.

4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).

5. Undervisningen å Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.

6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.

2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.

3. Startnorsk 1. til 6. trinn, for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.

Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere fra denne siden: http://www.globalskolen.no/web