| 26. august 2019

Gebyrsatser

Alle gebyrer betales kontant og i lokal valuta (MMK) samtidig som tjenesten utføres.

Gebyrendringer kan skje uten forhåndsvarsel, som følge av kursendringer.

Pass

Ved innlevering av søknad om pass gjelder følgende gebyr:

  • Voksne (fra fylte 16 år): MMK 75.000 / NOK 450
  • Barn under 16 år:           MMK 45.000 / NOK 270

Andre gebyr

Notarialforretninger (legalisering, rett kopi etc.): MMK 65.000 / NOK 385

  • Pengeoverføring / nødlidenhetslån: 10% av overført beløp, 
    minimum NOK 300, maksimum NOK 5.000.