Helligdager

19. april               Langfredag                                      

22. april               2. påskedag                                      

1. mai                                                                                                   

8. mai                  Fredsslutningen 45     

17. mai                Nasjonaldagen  

30. mai                Kristi himmelfartsdag                                

10. juni                2. pinsedag                                                         

15. august           Maria himmelfartsdag                           

1. november       Allehelgensdag

25. desember     1. juledag

26. desember     2. juledag