Helligdager

14. april               Langfredag                                      

17. april               2. påskedag                                      

1. mai                                                                                                   

8. mai                   Fredsslutningen 45                          

17. mai                 Nasjonaldagen                                  

25. mai                 Kristi Himmelfartsdag                    

5. juni                   2. Pinsedag                                       

14. juli                  Nasjonaldagen                                   

15. august          Maria Himmelfart                           

1. november     Allehelgensdag