OECD praktikanter juli 2022 - Foto:Foto: OECD
Velkomst-samling for praktikantene ved OECD, juli 2022. Foto: OECD

Webinar om rekruttering til OECD

Ta del i webinaret for å lære mer om karrieremuligheter i OECD. Webinaret er rettet mot norske studenter og finner sted torsdag 15. desember kl. 15.00.

Av Lisbeth Olsen Skuland

OECD-sekretariatet består av rundt 4 000 ansatte som jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor fagfelt som økonomi, utvikling, utdanning, klima og miljø, anti-korrupsjon, handel, digitalisering og skatt, for å nevne noen.

Få nordmenn jobber i organisasjonen. Den norske OECD-delegasjonen i Paris oppfordrer derfor flere nordmenn til å søke seg til organisasjon og inviterer til et uformelt webinar med OECDs HR-avdeling for de som er i startgropen av karrieren.

Ta del i webinaret for å lære mer om OECDs internship-program for studenter og to-årige Young Associates Programme for de som har fullført bachelorgrad og planlegger videre studier.

Program for webinaret:

  • Introduksjon v/Norges OECD-ambassadør Halvor Hvideberg og Daniel Fuster, leder av OECDs HR-avdeling
  • Orientering om OECDs oppdrag og arbeid inkl. karrieremuligheter v/OECDs HR-avdeling
  • Erfaringsdeling fra ansatte i OECD inkl. deltaker i ovennevnte program
  • Q&A

Dato: Torsdag 15. desember 2022. Arrangementet vil foregå på engelsk og på zoom.

Tid: kl. 15.00 – 16.30

Påmelding innen 12. desember 2022.   

Meld deg på ved å registrere deg her: Påmelding webinar

Har du spørsmål til webinaret, ta kontakt med: lisbeth.olsen.skuland@mfa.no  eller Kristin.Alme@mfa.no