Praktikantene ved delegasjonen våren 2023 - Foto:Foto: OECD/UNESCO-Delegasjonen
Praktikantene ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris våren 2023. Fra venstre: Ruwayda Mohamed, Victoria Skinnarland og Veronica Farshchian . Foto: OECD/UNESCO-Delegasjonen

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, UNESCO-kontoret

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker inntil to praktikanter for høsten 2023 med søknadsfrist 14. mars 2023. Praktikantene vil jobbe med UNESCO-saker.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag to kontorer, ett ved UNESCO og ett ved OECD. Vi søker i denne omgangen etter inntil to praktikanter til UNESCO-kontoret.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og skal arbeide for fred gjennom å fremme samarbeid og dialog mellom de 193 medlemslandene på disse fagområdene. UNESCO fastsetter globale normer innenfor de fire mandatområdene og promoterer disse overfor medlemslandene. UNESCO er det ledende FN-organet for oppfølging av utdanningsmålet i Agenda 2030, og Norge har gjennom mange år vært sentral i dette arbeidet. Norge er i perioden 2021—2025 medlem av komiteen for konvensjonen om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk og har lansert sitt kandidatur til UNESCOs styre (Eksekutivrådet) for perioden 2025-2029. I tillegg til utdanning og kultur, støtter Norge UNESCOs havkommisjon (IOC) og arbeidet med ytringsfrihet generelt og journalisters sikkerhet spesielt. For mer informasjon om UNESCO, se UNESCOs hjemmesider og regjeringen.no

Praktikantene vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I løpet av oppholdet vil de i tillegg til praktiske oppgaver, få innblikk i bredden av saker UNESCO arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. En viktig del av praktikantenes oppgaver vil være å holde norske myndigheter oppdatert om organisasjonens arbeid. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av UNESCOs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker motiverte praktikanter med en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, en strukturert og organisert arbeidsform, og som kan arbeide selvstendig, også under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Søkere bør ha avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet varer fra 1. september til og med 15. desember 2023.
  • Praktikantene vil få et stipend som p.t. er på 13 750 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris.
  • Delegasjonen dekker månedskort på offentlig transport i Paris (Carte Navigo).

Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående opplæring, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i én samlet pdf-fil.

NB: Søknadsfristen er 14. mars 2023. Vi tar sikte på å ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: