Bilde av Kristin Alme, praktikant ved OECD-kontoret høsten 2022 - Foto:Foto: privat
Kristin Alme, praktikant ved OECD-kontoret høsten 2022. Foto: privat

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, OECD-kontoret

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker en praktikant for våren 2023 med søknadsfrist 1. november 2022. Praktikanten vil jobbe med OECD-saker.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag to kontorer, ett ved UNESCO og ett ved OECD. Vi søker i denne omgangen etter en praktikant til OECD-kontoret.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er et internasjonalt samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. Organisasjonen utarbeider internasjonale standarder og jobber for å finne løsninger på ulike sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Målet er å utforme politiske virkemidler som skal sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for borgerne. I dag teller OECD 38 medlemsland. For mer informasjon om OECD se OECDs hjemmeside og regjeringen.no

Praktikanten vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I tillegg til praktiske oppgaver vil praktikanten få innblikk i bredden av saker OECD arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av OECDs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker en praktikant som har en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og interesse for internasjonale spørsmål. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Det er ønskelig med erfaring fra bruk av sosiale medier.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet varer fra 16. januar til og med 30. juni 2023.
  • Praktikantene vil få et stipend som p.t. er på 13 750 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris.
  • Delegasjonen dekker månedskort på offentlig transport i Paris (Carte Navigo).
  • Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående skole, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i én samlet pdf-fil. Vi gjør oppmerksom på at OECD/UNESCO delegasjonen søker praktikanter til både UNESCO-kontoret og til OECD-kontoret. Vennligst presiser i overskriften til e-posten din hvilken av praktikantstillingene søknaden gjelder.

NB: Søknadsfrist 1. november 2022. Vi vil ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: