Bilde av en liten øy - Foto:Foto: OECD
Foto: OECD

Oppdatert liste over hvilke land som kan motta bistand (ODA)

1. januar 2022 endret OECDs utviklingskomité DAC listen over hvilke land som kan motta bistand (ODA). Antigua og Barbuda, og Palau vil ikke lenger være del av listen som kan motta bistand.

Av Hege Røttingen

Tonga, som ble rammet av vulkanutbrudd nylig, er på listen over mellominntektsland med brutto nasjonalinntekt på mellom USD 4 096 og 12 695 per capita som kan motta bistand. Det er en pågående diskusjon i FN og OECD DAC om små øystater burde få større adgang til bistand basert på uforskyldt sårbarhet. Land er på listen ut fra hvor de ligger på Verdensbanken inntektsklassifikasjon.

Hele listen over bistandsberettigede land finner du her.