Youthwise a - Foto:Foto: OECD
Foto: OECD

OECDs ungdomsråd Youthwise

Nå kan du søke om å bli del av OECDs ungdomsråd Youthwise.

Hvis du er i alderen 18-30 år og interessert i internasjonal politikkutforming, er det bare å søke deg til OECDs ungdomsråd Youthwise.
 
Temaet for 2022 er "hvordan vi kan bygge en inkluderende og grønn fremtid for og med unge mennesker".
 
Les mer om Youthwise og hvordan gå frem for å søke (søknadsfrist 31. januar):