OECDs logo

OECDs Young Associates Programme

Er du bachelorstudent, eller har du nettopp fullført en bachelor? Er du interessert i økonomi, utvikling og internasjonalt samarbeid?

Young Associates Programme (YAP) er et toårig program rettet mot studenter som ønsker å få yrkeserfaring innenfor multilateral politikkutforming, forskning og analyse. Hovedmålet med YAP er å gi nyutdannede bachelorstudenter yrkeserfaring i OECDs kjernearbeid og veiledningsmuligheter i to år, som et springbrett til videre studier. For perioden 2023-2025 er det nå utlyst 12 Young  Associates-stillinger. Søknadsfristen er 26. februar!