Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Illustrasjonsbilde over de ulike temaene OECD jobber med - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Webinar om rekruttering til OECD

Ta del i webinaret for å lære mer om karrieremuligheter i OECD, særlig på mellom- og lederstillingsnivå, og om hvordan gå frem for å søke! Webinaret finner sted fredag 11. juni kl. 11.00.

Av Ingrid Magnus

OECD sekretariatet består av nærmere 4 000 ansatte som jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor fagfelt som økonomi, utvikling, utdanning, klima og miljø, anti-korrupsjon, handel, digitalisering og skatt, for å nevne noen.

Få nordmenn jobber i organisasjonen, og søkertallene fra norske kandidater til ledige stillinger er lave. Den norske OECD-delegasjonen i Paris oppfordrer derfor flere nordmenn til å søke seg til organisasjon og inviterer til et uformelt webinar med OECDs HR-avdeling som vil bidra med informasjon og gi bedre innsikt i rekrutteringsprosessen.

Ta del i webinaret for å lære mer om karrieremuligheter i OECD, særlig på mellom- og lederstillingsnivå, og om hvordan gå frem for å søke!  

Program:

- Introduksjon v/Norges OECD-ambassadør Per Egil Selvaag

- Oversikt over karrieremuligheter i OECD v/OECDs HR-avdeling

- Gjennomgang av rekrutteringsprosessen i OECD v/OECDs HR-avdeling

- Erfaringsdeling fra en nordmann som jobber i OECD v/Rebecca Engebretsen

- Q&A

Dato: fredag 11. juni 2021

Tid: kl. 11.00 – 12.00

Påmelding: send epost til ingrid.magnus@mfa.no

Klikk her for å delta på møtet i Teams

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Meld deg på her for å motta regelmessige varsler om nye stillingsutlysninger i OECD eller følg OCED-delegasjonens Facebook-side Norge i OECD der vi ukentlig legger ut oversikt over ledige stillinger.