Visste du at OECD har en egen Oslomanual?

Oslo manualen
Med en rykende fersk utgave av Oslomanualen: Andrew Wyckoff, direktør for Science, Technology and Innovation i OECD (STI); Svein Olav Nås, formann for ekspertgruppen NESTI; og Fernando Galindo-Rueda, Senior Economist og leder for Science, Technology and Innovation Indicators unit i STI. Foto: Siv Hilde Lindstrøm

Oslomanualen inneholder internasjonalt anerkjente definisjoner og retningslinjer for innsamling, rapportering og bruk av data om innovasjon. Oslomanualen ble første gang publisert i 1992, og bærer navnet sitt fordi de første viktige møtene i dette arbeidet ble holdt i Oslo. Oslomanualen er nå revidert og publisert i sin fjerde utgave i samarbeid mellom OECD og Eurostat.

Svein Olav Nås, som til daglig jobber i Forskningsrådet, har de siste fem årene vært formann for OECDs ekspertgruppe NESTI – Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators. Sammen med en lang rekke internasjonale eksperter og sekretariatet i OECD har han hatt ansvaret for denne oppdaterte utgaven av Oslomanualen, et omfattende arbeid som har gått over mer enn tre år.

Oslomanualen har utvidet definisjonen av innovasjon til å kunne gjelde alle sektorer i samfunnet, og ikke bare i næringslivet som ofte er den vanlige forståelsen av hvor innovasjon skjer. Manualen skiller mellom innovasjon som resultat (at det faktisk skjer en innovasjon) og aktivitetene som fører frem til en innovasjon. Den overordnede definisjonen (foreløpig kun på engelsk) i denne utgaven er som følger:

«a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process).

Det er denne manualen som ligger til grunn for den store europeiske innovasjonsundersøkelsen CIS som gjennomføres annethvert år, og for en rekke tilsvarende undersøkelser over hele verden. Manualen er dermed blitt en global standard som brukes langt utover sfæren av OECD-medlemsland. Denne utgavener også oppdatert for å ivareta utviklingslandenes perspektiver.

Oslo Manual 2018