Verdens viktigste energiforum

«Mexico blir del av verdens viktigste energiforum» uttalte Mexicos energiminister Joaquin Coldwell da landet ble offisielt medlem av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) 17. februar 2018. Mexico er IEAs første medlemsland fra Latin-Amerika og det trettiende i rekken av medlemsland.

Foto: Gettyimages

Mexicos tilslutning til IEA er en sentral del av byråets strategi som innebærer blant annet økt samarbeid med fremvoksende økonomier og sentrale aktører innen energisektoren i Latin-Amerika, Asia og Afrika. Økt samarbeid er et viktig bidrag for å nå målsetningen om sikker, bærekraftig og tilgjengelig energi for framtida.

Mexico har mer enn 120 millioner innbyggere og er verdens femtende største økonomi. Landet er verdens tolvte største produsent av olje og gass, og har en av verdens beste ressurser av fornybare energikilder. Den såkalte IEA familien består nå av 30 medlemsland og syv assosierte land. Til sammen står disse landene for mer enn 70 % av verdens energiforbruk.

Ny periode for eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol

Styret i IEA har gjenvalgt Dr. Fathi Birol som øverste leder av IEA. Dette blir Birols andre fireårsperiode og han er nå valgt som leder fram til 2023. Han ble første gang valgt som leder av byrået september 2015. Han kom da fra stillingen som sjefsøkonom i byrået og hadde blant annet ansvaret for flaggskipsrapporten World Energy Outlook.

IEAs eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol. Foto: IEA

Siden Birol tok over som leder har han fokusert på å modernisere byrået. Det er lagt strategier for modernisering innen følgende hovedområder: 1) åpning av byrået overfor fremvoksende økonomier, 2) styrke arbeidet med forsyningssikkerhet og utvikle byrået til å bli et verdensledende senter for ren energi og energieffektivitet.