Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Toril Bosoni, - Foto:Foto: IEA
Toril Bosoni, Foto: IEA

Toril Bosoni ny leder for oljemarkedsdivisjonen i IEA

Toril Bosoni tiltrådte som ny leder for oljemarkedsdivisjonen i IEA i januar i år, og blir med det den nordmann som er klart høyest rangert i hele OECD-systemet. Noen dager etter å ha overtatt som sjef, hadde hun ansvaret for publiseringen av den nyeste oljemarkedsrapporten fra IEA, som kommer ut hver måned. Vi har tatt en prat med Toril for å høre mer om hennes tanker rundt både koronatilværelsen, oljemarkedsutsikter og det å være norsk og jobbe i en internasjonal organisasjon.

Intervjuet av Johanna Fiksdahl og Ingrid Magnus

Toril, først av alt – gratulerer med ny jobb! 2020 har på mange måter vært et krevende og turbulent år, ikke minst for energimarkedene. Vi går inn i det nye året med forsiktig optimisme takket være oppstart av vaksinasjonsprogrammer, men samtidig vil det jo ta tid før tilværelsen vår «normaliseres». Paris og Frankrike har vært et av de hardest rammede stedene for pandemien i Europa og er fortsatt preget av strenge restriksjoner og portforbud. 

  • Hvordan har korona påvirket din jobbhverdag og måten IEA jobber på?

Som så mange andre rundt om i verden har vi nesten bare hatt hjemmekontor det siste året. Det har vært krevende til tider, spesielt da restriksjonene var strengest før sommeren, men vi har alle tilpasset oss og ser at på mange områder har vi blitt mer effektive og hatt større innflytelse enn vi hadde før koronatiden. Mer utbredt bruk av digitale konferanser, møterom og kommunikasjonsplattformer gjør at vi kan nå flere enn vi gjorde tidligere. Vi bruker mindre tid på reising, både til og fra jobb og på arbeidsreiser. 2020 har muligens vært det travleste året noensinne for IEA, men også det mest spennende og lærerike i jobbsammenheng.

  • På tirsdag forrige uke ble det sluppet en ny oljemarkedsrapport fra dere i IEA. Hvordan ser dere på utsiktene for oljeetterspørselen i 2021 i lys av koronasituasjonen?

Selv om starten på 2021 ser noe svakere ut enn det vi hadde sett for oss, forventer vi en gradvis oppgang i oljeetterspørselen i løpet av året, og spesielt i andre halvdel. En kraftig oppblussing i smittetilfeller og nye restriksjoner begrenser forbruket nå, men ettersom vaksinasjonsprogrammer kommer på plass for fullt, vil restriksjoner gradvis løftes og økonomisk vekst og oljeetterspørselen følge etter. Men det vil ta tid før vi er tilbake til normalen. Mange vil nok fortsette å jobbe hjemmefra og antall forretningsreiser vil kanskje aldri ta seg tilbake til tidligere nivå. Om epidemien kommer under kontroll i løpet av året tror vi den globale etterspørselen for olje vil øke med 5.5 millioner fat per dag i 2021. Til sammenligning falt forbruket med 8.8 millioner fat i fjor. Det betyr at mot slutten av året vil etterspørselen fremdeles ligge nesten 2 millioner fat under nivået på samme tid i 2019.

Få nordmenn velger dessverre å søke seg til internasjonale organisasjoner. Du er i dag eneste nordmann representert i IEA.

  • Hva er det som gjør det å jobbe i en internasjonal organisasjon attraktivt for deg?

Å jobbe i en internasjonal organisasjon er utrolig spennende og lærerikt. Internasjonale organisasjoner som IEA bringer sammen mennesker fra alle verdens kanter, med ulike erfaringer og ekspertise. IEAs omdømme som informasjonskilde for statistikk, analyse og politisk rådgiving gjør at interessen for organisasjonen er større i dag enn den var da IEA ble stiftet i 1974. Det åpner mange dører og muligheter for å få være med og styre debatten - rundt blant annet oljemarkedsutsikter og forsyningssikkerhet, klimastrategi, teknologi eller tilgang til energi for verdens befolkning.

Det er heller ikke mange nordmenn som ser for seg et fullt karriereløp i internasjonale organisasjoner, men du er en av dem som har jobbet lenge innenfor samme organisasjon og har klart å jobbe deg oppover i systemet til en lederstilling.

  • Har du hatt en plan for din karriere i IEA i lengre tid eller har veien blitt til mens du har gått?

Da jeg fikk min første stilling i statistikkavdelingen i IEA for nesten tyve år siden, så jeg for meg å bli 2-3 år og så se etter nye muligheter. Men det ble ikke slik. Jeg oppdaget tidlig at IEA er et fantastisk sted å jobbe og opp gjennom årene har jeg vært så heldig at jeg hele tiden har fått nye utfordringer, muligheter og ansvar. Jeg hadde vel ikke sett for meg at jeg en dag skulle bli avdelingsleder i organisasjonen da jeg startet her, men er utrolig takknemlig for den tilliten jeg nå har blitt vist.

  • Har du noen tips å dele med andre nordmenn som vurderer en karriere internasjonalt?  

Ta sjanser. Søk på stillinger som blir lyst ut. Ta kontakt med de norske som allerede jobber i organisasjonen. De kan komme med nyttige tips om søknadsprosessen og hva en kan vente seg.

En internasjonal karriere er en utrolig erfaring og opplevelse, ikke bare profesjonelt men også på et personlig nivå. Jeg har nå barn som går på den norske avdelingen på den internasjonale skolen her, og synes det er en fantastisk mulighet for dem å kunne vokse opp i et internasjonalt miljø og få med seg det beste fra begge verdener. Om det blir et kortvarig eller lenger opphold er en internasjonal erfaring alltid en god erfaring å ha i bagasjen.

 

Her kan du lese mer om den nyeste oljemarkedsrapporten fra IEA