Bilde av UNESCO - Foto:Foto: Unesco-delegasjonen
Foto: Unesco-delegasjonen

To praktikantplasser ved Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker to praktikanter for våren 2022 med søknadsfrist 17. oktober 2021. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO.

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker to praktikanter for våren 2022 med søknadsfrist 17. oktober 2021. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag tretten medarbeidere, hvorav to har lokaler ved UNESCO og arbeider med UNESCO-saker og elleve har lokaler i OECD og jobber opp mot denne organisasjonen. I tillegg søker vi med dette inntil to praktikanter tilknyttet UNESCO-kontoret.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og skal arbeide for fred gjennom å fremme samarbeid og dialog mellom de 193 medlemslandene på disse fagområdene. UNESCO fastsetter globale normer innenfor de fire mandatområdene og promoterer disse overfor medlemslandene. UNESCO er det ledende FN-organet for oppfølging av utdanningsmålet i Agenda 2030, og Norge har gjennom mange år vært sentral i dette arbeidet. Norge var i perioden 2017 – 2021 medlem i den prestisjefylte Verdensarvkomitéen, og i perioden 2021 - 2025 er Norge medlem i komiteen for konvensjonen om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. I tillegg til utdanning og kultur, støtter Norge UNESCOs havkommisjon (IOC) og arbeidet med ytringsfrihet generelt og journalisters sikkerhet spesielt. For mer informasjon om UNESCO, se UNESCOs hjemmesider og regjeringen.no

Praktikantene vil etter planen være knyttet til UNESCO-arbeidet. De vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I løpet av oppholdet vil de i tillegg til praktiske oppgaver, få innblikk i bredden av saker UNESCO arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. En viktig del av praktikantenes oppgaver vil være å holde norske myndigheter oppdatert om organisasjonens arbeid. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av UNESCOs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker motiverte praktikanter med en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, en strukturert og organisert arbeidsform, og som kan arbeide selvstendig, også under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Søkere bør ha avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Oppholdet løper fra 4. januar til og med 1. juli 2022
  • Praktikantordningen er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend på 12.000 NOK pr måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter
  • Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. Bachelor) og tar sikte på ytterligere utdanning (f.eks. Master) kan også vurderes.
  • Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i praktikantoppholdet dersom Covid-19 situasjonen tilsier det. Endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående opplæring, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i en samlet pdf-fil.

NB: Søknadsfrist 17.10.2021. Vi tar sikte på å ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: