| OECD

Stortingets utdannings- og forskningskomité på besøk i OECD

Stortingets utdannings- og forskningskomité - Foto:Bodil Myrmel Fontana
Stortingets utdannings- og forskningskomité utenfor slottet i OECD.

12. og 13. mars var Stortingets utdannings- og forskningskomité på besøk i OECD for å lære om OECDs arbeid innen utdanning og forskning.

Det ble to innholdsrike dager tilbake på skolebenken for stortingsrepresentantene ved OECDs hovedkontor i Paris. Ambassadør Elin Østebø Johansen ønsket velkommen og fortalte om OECD som organisasjon og om delegasjonens arbeid, og Utdannings- og forskningsråd Siv Hilde Lindstrøm fortalte om Norges samarbeid med OECD på utdannings- og forskningsfeltet. Komitéen møtte flere eksperter som jobber i OECD-sekretariatet med å utarbeide analyser og statistikk om utdanning og forskning, og fikk anledning til å diskutere flere ulike prosjekter. De fikk presentert flere store internasjonale studier med fokus på hvordan Norge gjør det sammenlignet med andre OECD-land i blant annet PISA, TALIS og PIAAC, og på forsknings- og innovasjonsfeltet. Komitéen fikk også lære mer om arbeidet OECD gjør på barnehager, fag- og yrkesopplæring og lærere samt høre om prosjektene 21st Century Children og Education 2030.

Onsdag 14. mars reiste komiteen videre til den norske ambassaden, der de blant annet møtte Norges ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife, og besøkte en videregående skole utenfor Paris.