Statssekretær Laila Bokhari deltar på nordisk samrådsmøte i UNESCO

Onsdag 10. til fredag 12. mai var det for første gang felles nordisk samrådsmøte med UNESCO, inkludert et høynivåsegment hvor statssekretær i utenriksdepartementet, Laila Bokhari, deltok fra norsk side. Landenes innlegg under høynivåmøtet viste mange felles prioriteringer.

 

Før høynivåsegmentet av samrådsmøtet møttes deltakerne til lunsj sammen med UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova. Fra venstre: Thea Lund Christiansen, ministerråd ved Danmarks OECD-delegasjon, Sveriges utdanningsminister Gustav Fridolin, Irina Bokova, statssekretær i UD Laila Bokhari, og generalsekretær for Islands nasjonalkommisjon til UNESCO, Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir. Foto: UNESCO-delegasjonen

Andre nordiske deltakere inkluderte Sveriges utdanningsminister Gustav Fridolin og Finlands vise-statssekretær for utviklingspolitikk, Elina Kalkku. UNESCOs generaldirektør Irina Bokova, sammen med assisterende generaldirektører for ulike sektorer, deltok fra sekretariatets side.

Samrådsmøtet hadde flere elementer, fra detaljerte gjennomganger av prosjekter med nordisk støtte til uformell dialog om UNESCOs mål og prioriteringer. Det nordiske budskapet kom sterkt frem spesielt i høynivåsegmentet, der politikerne vektla de samme store temaene i sine innlegg. Et hovedtema var UNESCOs unike rolle og ansvar i oppnåelse av bærekraftmål 4 om god utdanning, der kapasitetsbygging for økt kvalitet i utdanning er en nøkkelfaktor sammen med helhetlig fokus på implementering av Agenda 2030. Likestilling, forebygging av voldelig ekstremisme, helhetlig seksualundervisning, bevaring av kulturarv er andre viktige prioriteringer. Norge og Danmark framholdt også global konvensjon for godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner.  

Statssekretær Bokharis åpningsinnlegg omhandlet i tillegg Norges interesse i et sterkt FN og UNESCO som en integrert del av multilateralt samarbeid. «Ingen kan løse dagens globale utfordringer alene. UNESCO er en kritisk institusjon for nettopp dette,» var avslutningsordene.