Foto av et mikroskop - Foto:Foto: OECD
Foto: OECD

Revidert anbefaling om tilgang til offentlig finansiert forskningsdata

Rådet i OECD vedtok 20. januar 2021 en revidert anbefaling om Access to Research Data from Public Funding.

Sekretariatet i OECD og eksperter fra 12 land har jobbet de siste tre årene for å oppdatere denne anbefalingen, som alle OECD-medlemsland har sluttet seg til. Anbefalingen er særlig relevant i lys av den rollen åpenhet og deling av forskningsdata har i pandemien for å utvikle testing, behandling og vaksiner. Anbefalingen ble første gang vedtatt i 2006, og har blitt ansett som svært viktig for å få til et bedre globalt vitenskapelig system med felles standarder for mest mulig åpenhet om offentlig finansierte forskningsdata, herunder standarder for kvalitet, transparens, personvern og opphavsrett. Den oppdaterte anbefalingen tar opp i seg den teknologiske utviklingen og favner bredere enn forskningsdata ved også å inkludere metadata, algoritmer, modeller og koder.

 

 

Blogg: https://bit.ly/3uJBI0I

Selve anbefalingen finner du her: https://bit.ly/2PnL7ek