Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Lovise og Ellen

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris

Den faste norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker en til to praktikanter for høsten 2019 med søknadsfrist 25. mars.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag tolv medarbeidere, hvorav to har lokaler i ett av UNESCO-husene og arbeider med UNESCO-saker og ti har lokaler i OECD og jobber opp mot denne organisasjonen. I tillegg er pr i dag to praktikanter tilknyttet UNESCO-kontoret.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og skal arbeide for fred gjennom å fremme samarbeid og dialog mellom de 193 medlemslandene på disse fagområdene. UNESCO fastsetter globale normer innenfor de fire mandatområdene og promoterer disse overfor medlemslandene. De bistår land i å implementere. UNESCO er ledende FN-organ for oppfølging av utdanningsmålet i Agenda 2030. Norge sitter i den internasjonale styringskomiteen for dette arbeidet. Norge er for i perioden 2017 – 2021 medlem i den prestisjefylte Verdensarvkomitéen. I tillegg til utdanning og kultur, er Norge aktiv i UNESCOs havkommisjon og støtter arbeidet med ytringsfrihet generelt og journalisters sikkerhet. For mer informasjon om UNESCO, se UNESCOs hjemmesider og regjeringen.no 

OECD har i dag 36 medlemmer og arbeider med å bidra til bærekraftig økonomisk vekst gjennom å fremme global handel og samarbeid. OECDs styrke er å levere økonomiske analyser, statistikk, standarder og retningslinjer på en rekke fagområder og gjennom fagkomiteer hvor medlemmene (og i noen tilfeller ikke-medlemmer) deltar, deler erfaringer og holder hverandre til ansvar. Norge prioriterer det viktige arbeidet som foregår på økonomi- og skattesamarbeid, utdanning og bistand.

Praktikanten(e) vil etter planen være knyttet til UNESCO-arbeidet. De vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I løpet av oppholdet vil de i tillegg til praktiske oppgaver, få innblikk i bredden av saker UNESCO arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. En viktig del av praktikantenes oppgaver vil være å holde norske myndigheter oppdatert om organisasjonens arbeid. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av UNESCOs arbeidsområder. Det kan bli aktuelt for en av praktikantene å jobbe med OECD-saker. Søkere bør angi om de har interesse for det.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker praktikanter som er organiserte, har positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig og under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Søkere bør ha avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

• Oppholdet løper fra og med 9. september til og med 20 desember 2019
• Praktikantordningen er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend som p.t. er 12.000 NOK pr måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter
• Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. Bachelor) og tar sikte på ytterligere utdanning (f.eks. Master) kan også vurderes.
• Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere
• Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål fra videregående opplæring, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved [email protected] i en samlet pdf-fil.

NB: Søknadsfrist 25.03.2019. Vi tar sikte på å ferdigstille prosessen så raskt som mulig.
Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt:
• Rådgiver Kristin Karlsen: [email protected], +33 (0) 1 45 68 35 01 
• Praktikant Lovise Aspunvik:mailto:[email protected]
• Praktikant Ellen Arntzen:mailto:[email protected]