Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Illustrasjon OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021 - Foto:Illustrasjon: OECD
Illustrasjon: OECD

Pandemien har gitt vitenskapelig mobilisering og internasjonalt forskningssamarbeid uten sidestykke

Årets utgave av OECD Science, Technology and Innovation Outlook har fått tittelen Times of Crisis and Opportunity. Året vi har lagt bak oss har sett en imponerende internasjonal vitenskapelig mobilisering for å utvikle diagnostisering, vaksiner og behandling. Både privat og offentlig sektor har investert milliarder av dollar, og globalt samarbeid har nådd nye høyder.

Av Siv Hilde Lindstrøm

Rapporten fastslår at pandemien har bidratt til en kraftig akselerering av utviklingen som allerede var i gang mot mer open science, med deling av data, åpen publisering og økt digitalisering. Rapporten viser at 76% av vitenskapelige artikler om covid-19 har vært åpent tilgjengelig, sammenlignet med for eksempel 43% om diabetes og 40% om demens.

Frem til slutten av november 2020 var over 74 000 forskningsdokumenter om covid-19 publisert, herunder fagfellevurderte artikler, kliniske forsøk og utprøvinger, metaanalyser, randomiserte kontrollerte utprøvinger og systematiske forskningsgjennomganger (reviews).

Vitenskapelige artikler om covid-19 tom november 2020 – topp 30 bidragsytende land

En risiko på lengre sikt er at den økonomiske nedgangen som følge av krisen, med nedgang i offentlige budsjetter og økt offentlig gjeld, også kan medføre lavere budsjetter til forskning og innovasjon. Pandemien har vist at landene må tenke gjennom virkemidlene de bruker for å stimulere forskning og utvikling, slik at offentlige midler blir brukt på de fagområdene som er viktigst for samfunnet. For eksempel har skattefradrag i økende grad, også i Norge, blitt brukt for å stimulere mer FoU i privat næringsliv, men dette er et indirekte virkemiddel som er mindre treffsikkert enn å finansiere konkrete forskningsprosjekter.

Det internasjonale samarbeidet fremheves som uvurderlig for å ha kommet så langt og så raskt i å utvikle vaksiner. For å fungere etter hensikten må evt. skattefritak for FoU i næringslivet utformes på en slik måte at en unngår å «lukke inn» forskningen på nasjonalt nivå. Behovet for tverrfaglig forskning har også blitt mer tydelig dette siste året, og rapporten konkluderer med at forsknings- og innovasjonssystemene må justeres og landene må utvikle mekanismer som fremmer tverrfaglighet, for eksempel ved å vurdere andre incentiver i finansieringssystemet for forskning i tillegg til publiseringspoeng.

Dette og mye mer kan du lese om i OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021